Centre For Distance Engineering Education Programme

IIT Bombay

CDEEP

Vigyan Ashram - Pabal

Since 2018, CDEEP provides video production services to educational NGOs as and when possible.

१. खताकरिता कचरा कसा मिळवावा ?
२. परसबागेच्या आधुनिक पद्धती
३. परसबाग : जागेची निवड , लागवड पद्धती
४. प्रेशर कुकर कसा वापरावा ?
५. परसबाग : बीज प्रक्रिया आणि रोपांची लागवड
६. परसबागेच्या पाणी देण्याच्या आधुनिक पद्धती
७. परसबागेची निगा : आच्छादन आणि दशपर्णी आर्क बनवणे
८. खात - कंपोस्टमधील शंका व निरसन
९. पाण्याचा पुनर्वापर
१०. मुरंबा, लोणचे का टिकते ?

This paragraph is defined as British English.

Ce paragraphe est dfini en franais.